Wednesday, April 14, 2010

Lizards Beware


Lizards beware
Originally uploaded by roxieyap
Babala sa mga butiki: wag magtangkang mag-landing sa ganitong ayos ng buhok - nakakamatay.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...