Wednesday, May 26, 2010

Bilanggo

Bilanggo
By Rizal Underground

Bilanggo sa rehas na gawa ng puso mo
Bilanggo sa gapos na dulot
Ng pag-iisip sa iyo
Hanggang kailan pa ba magdaramdam?
Hanggang kailan pa ba masasaktan?
Pag-isip sa iyo
Maging sa ganito at ganyan
Hanggang kailan ka pa maghihintay?
Hanggang kailan ka ba nagsasawa, Inday?

(that's boztik, our hamster in the picture.)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...